Цени

Тъй като живеем в материален свят става ясно, че всяка дейност или услуга в крайна сметка има материална стойност. Другата същност на живота, а именно – духовната, худжествена част, притежава по-голяма сила. Задачата ни е: чрез нашата чувствителност, одухотвореност, техически знания и възможности да пресъздадем вашите чувства и емоции под формата на филм или снимков материал. В такъв смисъл, за да можем най – правилно да реализираме идеята и оценим труда е добре в предварителна среща да се опознаем, да усетим вашите чувства и мисли, както и да споделите желанията, представите си за конкретното събите и тогава заедно да определим рамките на ангажимента и уточним най-верните пътища за реализацията и материалната стойност.

Художествените услуги се осъществяват най-правилно, когато взаимно създадем хармония между представата и реалните възможности и тогава резултата ще е истински верният за вас! “Снимането е нещо като предчуствие за живота, когато фотографът, възприемайки променящата се информация, за част от секундата улавя изразителното равновесие, внезапно възникнало в безкрайното движение”. Думи на най-великия фотограф на “не нагласената” фотография